מרוץ רופין נדחה

מרוץ רופין שתוכנן ליום שלישי, 12/04/2016, נדחה לאחר הפסח לאור הגשם הצפוי ביום שלישי. תאריך מעודכן עם פירוט לוח הזמנים יפורסם בנפרד.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.