נערכים למשחקי אס"א במתכונתם החדשה באילת

הועדה המקצועית של אס"א משלימה בימים אלה את עדכון התקנונים והתאמתם לתבנית החדשה של משחקי אס"א הבינלאומיים. התקנונים המעודכנים מפורסמים באתר (תחת הכותרת "תקנונים", כמובן).

משחקי אס"א הבינלאומיים מאגדים את הענפים שהיוו את משחקי החורף של אס"א באילת ואת אליפות הגלשנים הבינלאומית שהתקיימה במקביל באילת.

במתכונת החדשה יתקיימו משחקי אס"א הבינלאומיים באילת במקום בחסות ובארגון של סניפי אס"א,כפי שהיה עד לשנה שעברה.

כמו כן הוקדם מועד התחרויות למועד שבו התקיימו עד כה משחקי החורף, במקום בחודשים מאי ויוני עד כה.

להלן טבלה המרכזת את תכנית המשחקים, נכון להיום.

ייתכנו שינויים  שיפורסמו בהמשך, במידת הצורך.

AG2017SCHEDULE

Bookmark the permalink.

Comments are closed.